google-site-verification: google1c8961f705f094a6.html
Haber Detayı
13 Ekim 2016 - Perşembe 14:02 Bu haber 4755 kez okundu
 
ŞEHİT YAKINLARININ ÖTV DETAYLARI BELLİ OLDU!
Şehit yakınlarının taşıt alımları ile ticari taşıtların yenilenmesinde ÖTV istisnasına ilişkin usul ve esasları içeren tebliğ, Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
OTOMOBİL Haberi
ŞEHİT YAKINLARININ ÖTV DETAYLARI BELLİ OLDU!

Şehit yakınlarının taşıt alımları ile ticari taşıtların  yenilenmesinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnasına ilişkin usul ve esasları  içeren tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Maliye Bakanlığının, Özel Tüketim Vergisi 2 Sayılı Liste Uygulama  Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği'ne göre, şehit eş veya  çocuklarından birinin, eş ve çocuğun olmaması halinde şehidin anne veya  babasından birinin alacağı "1600 cm³ veya altında motor silindir hacmine sahip  binek otomobil, panelvan, pikap, arazi taşıtı, ATV, cip, steyşın vagon gibi  taşıtlar; eşya taşımaya mahsus 2800 cm³ veya altında motor silindir hacmine sahip  van, panelvan, kamyonet, pikap gibi taşıtlar ile motor silindir hacmine  bakılmaksızın motosikletler"den bir defaya mahsus ÖTV alınmayacak.

Söz konusu istisnadan aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre  harp veya vazife malulü sayılanlardan, vazife malulü  Türk Silahlı Kuvvetleri,  Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dahil  askeri personeli ile Emniyet Teşkilatının emniyet hizmetleri sınıfına mensup  personelinden hayatını kaybetmiş olanların eş veya çocuklarından birisi, eş ve  çocuğu yoksa anne veya babasından birisi bir defaya mahsus yararlanabilecek.

İstisnadan yararlanma hakkı, hayatını kaybetmiş harp veya vazife  malulünün kardeşi, yeğeni, kayın hısımları gibi başka bir yakını tarafından  kullanılamayacak.

Harp veya vazife malulünün hayatını kaybettiği tarih itibarıyla eşi  veya çocuğu bulunması halinde, bu haktan münhasıran eş veya çocuk  yararlanabilecek. Eş veya çocuğun bu haktan herhangi bir nedenden dolayı  yararlanmaması, anne veya babanın istisnadan yararlanma hakkını sağlamayacak.

TAŞITIN 5 YIL GEÇMEDEN SATIŞI VEYA DEVRİ

Söz konusu araçların istisnadan yararlananların ilk edinim tarihinden  itibaren beş yıl geçmeden istisnadan yararlanamayan kişi ve kurumlara satışı veya  devrinde ÖTV aranacak.

Ayrıca söz konusu istisna kapsamında ilk iktisabı yapılan taşıtların,  veraset yoluyla ÖTV uygulanmaksızın varislere intikal etmesi ve murisin  istisnadan yararlandığı tarihten itibaren beş yıllık süre dolmadan varisler  tarafından istisnadan yararlanamayanlara satışı veya devrinde de ÖTV aranacak.

TİCARİ TAŞITLARIN YENİLENMESİNE KOLAYLIK

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na eklenen geçici maddeyle de şehir içi  taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı faaliyeti (araç  kiralama, özel yolcu transferi ve benzeri hizmet ifası faaliyetleri hariç) ile  ticari yük taşımacılığı faaliyeti dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi  mükellefiyeti bulunan gerçek ve tüzel kişiler tarafından, söz konusu faaliyetler  kapsamında kullanılan taşıtların yenilenmesinde 30 Haziran 2019 tarihine kadar  ilk edinim ÖTV'den müstesna olacak.

Düzenlemeden maliki olunan, trafik tescil kuruluşlarınca ticari yolcu  veya yük taşımacılığında kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş her bir taşıt  bakımından, aynı cins bir taşıtın ilk iktisabında yararlanılacak. Yenilemeye konu  edilen taşıtın, istisnadan yararlanılan tarihten itibaren 2 tam yıl içerisinde  satılması, devredilmesi veya sair suretle işletme kayıtlarından çıkarılması şart  olacak.

Taşıtın, ilk iktisap tarihinden itibaren 3 tam yıl geçmeden, veraset  yoluyla intikaller hariç, devri halinde adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan,  ticari yolcu veya yük taşımacılığı faaliyetinden çekilmesi halinde ise  taşıtın  ilk iktisabındaki matrah esas alınarak, devir veya ticari taşımacılık  faaliyetinden çekilme tarihindeki oran üzerinden hesaplanan ÖTV alınacak.

Araç kiralama, özel yolcu transferi ve benzeri (motorlu taşıtlar  sürücü kursu, şoförlük kursu gibi) hizmet ifası faaliyetlerinde bulunanların bu  faaliyetlerinde kullandıkları/işlettikleri taşıtlar bakımından yararlanmaları  mümkün olmayacak. Ayrıca maliki olmadıkları taşıtlarla ticari yük taşımacılığı  veya şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetiyle iştigal edenler de bu istisnadan  yararlanamayacak.

Yenilemeye konu edilecek taşıtların sadece elektrik motorlu, hibrid,  LPG veya CNG’li (doğalgazlı) olması bu istisna uygulamasında önem arz etmeyecek.  Dolayısıyla ilk iktisabından sonra LPG kiti montajı suretiyle tadil edilen  taşıtlar, fabrika çıkışı LPG’li veya LPG’siz taşıtlarla ÖTV’den müstesna olarak  yenilenebilecek.

ŞEHİRLERARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI KAPSAM DIŞI

Yarış arabaları, arazi taşıtları, ATV olarak adlandırılan üç veya dört  tekerlekli taşıtlar, motorlu karavanlar, bütün tekerlekleri motordan güç alan  veya alabilen taşıtlar ile motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen binek  otomobilleri istisna kapsamında olmayacak ancak binek otomobili niteliğini haiz  olmayan, ancak esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş diğer taşıtlar  (hem yük hem de yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlar) için söz konusu 1600  cm3 sınırlaması uygulanmayacak.

Şehirlerarası yolcu taşımacılığında kullanılan/işletilen minibüs,  midibüs ve otobüsler ile kendi personelini ve yükünü taşımak amacıyla kullanılan  taşıtlar, bu istisna uygulamasının kapsamı dışında olacak.

ÖTV Beyannamesi, 7 Eylül 2016 tarihinden önce verilmiş veya verilmesi  gereken taşıtların ilk iktisabında bu istisnadan yararlanılamayacak.

30 Haziran 2019 tarihinden önce siparişi verilmiş ve sözleşmeye  bağlanmış olsa dahi bu tarihten sonra iktisap edilen taşıtlar bakımından  istisnadan yararlanılması da mümkün olmayacak.

ÜLKEHABER

Kaynak: Editör:
Etiketler: ŞEHİT, YAKINLARININ, ÖTV, DETAYLARI, BELLİ, OLDU!,
Yorumlar
Haber Yazılımı http://go.onclasrv.com/afu.php?zoneid=1665937